Seštevanje sil

Avtor:
Barbara
Poglavje:
Seštevanje
Definicija vektorja: urejen par točk (A,B) v prostoru določa vektor AB z začetno točko A in končno točko B, ki ga ponazorimo z usmerjeno daljico. Če pri vektorju začetna in končna točka sovpadata, ga imenujemo ničelni vektor. Vektor dolžine 1 imenujemo enotski vektor. Vektorja u in v sta enaka, če sta enako dolga in kažeta v isto smer. Vsota vektorjev u in v je vektor r, ki ga dobimo po paralelogramskem ali trikotniškem pravilu. To pomeni, da vektorja u in v seštejemo tako, da ju najprej vzporedno premaknemo v takšno lego, da je končna točka prvega vektorja hkrati začetna točka drugega, nato pa narišemo vsoto u + v , ki poteka od začetne točke prvega do končne točke drugega vektorja. Pri spodnji animaciji spreminjaj dolžino vektorja u in opazuj kaj se dogaja z rezultanto. Kaj se dogaja z rezultanto, če spreminjaš kot med vektorjema? Opazuj tudi spreminjanje dolžine rezultatnte, če spreminjaš hkrati u, v in kot δ. Kdaj je vsota dveh vektorjev enaka 0?
Lastnosti seštevanja vektorjev: 1) je komutativno: u+v=u+v 2) je asociativno: u+(v+w)=(u+v)+w 3) obstaja vektor 0 tako, da velja: u+0=u 4) nasprotni vektor vektorja u=AB je -u=BA
Kristina Gornik, junij 2010