PInWheel - La roda del PIngüí

Which is the relationship between the diameter and the perimeter of a circle? Quina és la relació entre el diàmetre i el perímetre d'un cercle?
Press "Play" button at the left-bottom or move the time (t) slider. Premeu el botó "Play" de la part inferior esquerra de l'applet o moveu el punt lliscant de temps (t). (Autoria: Jordi Campos i Miralles / Manel Martínez i Pascual)