Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

FLOT! - Feedback ved rigtigt svar

Når man skal lave feedback ved rigtigt svar, skal man på en eller anden måde have GeoGebra til at tjekke, om to værdier er ens. Det kan fx være to tal, der er identiske, men det kan også være to objekter. I appletten herunder, er der et usynligt/skjult tilfældigt punkt. Når man trækker det synlige punkt over på det usynlige, er de to punkter lig= hinanden. Det kan man indstille som kriterie for at vise en tekstboks med teksten "FLOT!". Se i videoen nederst, hvordan det kan gøres.