Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening op de eigenschappen van vierhoeken (2)

Van een ruit ABCD hebben de hoekpunten A en B de volgende coördinaten: A(2,4) en B(4,7). Het snijpunt van de diagonalen heeft als coördinaat (4,4). Bepaal de coördinaten van de punten C en D.