De grafiek van een functie tekenen via de waardentabel.

Onderwerp:
Grafiek
Wijzig het functievoorschrift naar wens. In het rechter venster wordt de functiewaardentabel automatisch aangepast. Klik op 'toon punten' om de koppels een voor een te plotten. Vink uiteindelijk 'toon volledige grafiek' aan om alle punten van de grafiek te laten tekenen.