Construcció d'un estel. Equacions de la circumferència.

Autor:
d55xtec
Tema/es:
Equacions
Construcció d'un estel. Equacions de la circumferència.
Construcció d'un estel. Equacions de la circumferència Si dibuixem el quadrilàter definit pels punts mitjans de l'estel, quina figura en resulta? Quina propietat tenen les diagonals d'un estel? Intenteu precisar al màxim. Un estel, és sempre inscriptible en una circumferència? Un estel, és sempre circumscriptible a una circumferència? Aquesta construcció forma dels materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55 L'autoria correspòn a Jaume Bartrolí, Pep Bujosa i Antoni Gomà I és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui ha coordinat i produït aquests materials didàctics.