Fig 017

Només que un dels quatre angles que es formen a la intersecció de dues rectes sigui recte ho són tots quatre.