Resolución sistemas de 3 incógnitas. Planos en 3D.

Tema(s):
Planos
Mediante esta construción deben poderse resolver, gráfica e analiticamente, sistemas de tres ecuacións con tres incógnitas, vendo a posición relativa dos planos que xenera. Inclúe tamén o cálculo do volume dun tetraedro, obtido a partir do sistema, e utilizando o produto mixto de vectores. Mediante a barra que figura na parte superior das gráficas dos planos, pódense visualizar eixes, cuadrícula, elixir vistas, ROTAR, ... Tamén pódense obter diferentes perspectivas premendo o botón dereito do rato e movéndoo.
Dentro de cada caixa pódese escribir a ecuación dun novo plano ou modificar a existente. Os "checks" que hai diante das ecuacións dos planos permiten velos de xeito independente. Co "check" das interseccións, visuaizaranse ou non as rectas de intersección dos planos, no caso de existir. Na Vista CAS, visualizase a resolución analítica.