Motiividest tekk

LAPITEKK Pildil on väike osa motiividest heegeldatud lapitekist.

Täida järgnevad ülesanded: a) peegelda etteantud osa tekist nii, et valmis tekk koosneks 24 motiivist (kasuta tööriistu "peegelda objekti sirgest" ja " peegelda objekti punktist") b) leia valminud teki ümbermõõt (ümarda "0 kümnendkohta") c) leia valminud teki pindala d) leia teki motiividelt erinevaid tasandilisi geomeetrilisi kujundeid, joonesta need