משימה 1- פונקציה ממעלה 4

Information: משימה 1- פונקציה ממעלה 4