målestoksforhold

hvad er forholdet mellem de samme polygoner

Information: målestoksforhold