Okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt

W celu narysowania okręgu opisanego na trójkącie najpierw wyznaczamy symetralne przynajmniej dwóch boków trójkata. Następnie wyznaczamy punkt przecięcia tych symetralnych, który jednocześnie jest środkiem szukanego okręgu. Odznaczamy odległość wyznaczonego środka od dowolnego wierzchołka trójkata i zakreślamy okrąg. Aby wyznaczyć okrąg wpisany w trojkąt należy narysować dwusieczne przynajmniej dwóch kątów, znaleźć ich przecięcie będące środkiem okręgu wpisanego i odznaczyć odległość środka od dowolnego boku trójkąta.