Πλαστική κρούση

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 σώματα που κινούνται στην ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούονται πλαστικά, ενώ υπολογίζει την ταχύτητα του συσσωματώματος, τις κινητικές ενέργειες και την απώλεια κινητικής (μηχανικής) ενέργειας του συστήματος.