Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 2 PAU juny 2012 Matemàtiques CCSS Sèrie 1

Construïm en el pla el triangle de vèrtexs A(–3, 1), B(1, 2) i C(–2, 3).   a. Trobeu les inequacions que determinen la regió del pla continguda i sobre els costats del triangle ABC.   b.  Justifiqueu si els punts P(0, 2), Q(2,2) i R(–1, 2) són interiors, exteriors o es troben sobre els costats del triangle.