Kako izraditi e-udžbenik na platformi GeoGebra

Članak objavljen u 85. broju časopisa Matematika i škola

Information: Kako izraditi e-udžbenik na platformi GeoGebra