Pallon ja suoran piirtäminen

Tekijä:
Ilpo Turunen
Aiheet:
Pallo
Pallon ja suoran leikkauspisteiden hakeminen onnistuu GeoGebralla. Sopivan komennon valinnassa saattaa huomiosta suoran ja pallon leikkauspisteiden lukumäärällä olla merkitystä.
1. Piirrä pallo, jonka keskipiste on A=(-2,-1,0) ja pallon pinnan piste B=(-6,-2,0). 2. Piirrä suora pisteiden C=(-5,-2,0) ja D=(3,-2,0) kautta. 3. Määritä pallon ja suoran leikkauspisteet.